Design Factory logo Design Factory Interface Emballage Publikationer Identitet Hjem | English | @

Opgave: Medarbejder informationsmateriale / Kunde: Banedanmark
Banedanmark

BaneDanmark

Opgave: Medarbejder informationsmateriale

Medarbejder- udviklingssamtaler i BaneDanmark omfatter forberedelsesmateriale for både leder og medarbejder samt aftaler og udviklingskontrakter. Informationsmaterialet bliver et redskab til at kunne forbedre den enkelte medarbejders indsats og muligheder i virksomheden.

Medarbejder informationsmateriale

Medarbejder informationsmateriale

Medarbejder informationsmateriale

Medarbejder informationsmateriale

Medarbejder informationsmateriale