“I 1996 begyndte jeg på udviklingen af det web-baserede materialeleksikon ‘Design inSite’ i samarbejde med Design Factory. Dette samarbejde fungerede utroligt godt og har været stærkt medvirkende til Design inSites succes.”

Torben Lenau
Civilingeniør og Lektor
DTU Danmarks Tekniske Universitet